Garantiobligationer

Formålet med denne side er at tilbyde potentielle investorer let adgang til information om de udgifter der er forbundet med at investere i garantiobligationer frem for billigere alternativer eller "garantiobligationer" sammensat af en selv.

Mere følger snart. I mellemtiden henvises til www.garantiobligation.dk.